T3 Girişim Merkezi teknoloji girişimleri programını başlatıyor

Üsküdar Bilim Merkezi içinde faaliyet gösteren T3 Girişim Merkezi; ön kuluçka programları için başvuruları almaya başladı.

15 Ekim’e kadar yapılan başvurular sonucu 15-30 Ekim arasında kısa liste girişimlerin sunumları dinlenecek ve program nihai şeklini alacak.

Ön kuluçka programında henüz fikir aşamasında olan girişimler, kuluçka programında fikirden ürüne dönüşme aşamasında olan girişimler, hızlandırma programında ise büyümeyi hedefleyen girişimler yer alacaklar. T3 Girişim Merkezi, planlanan programın ilk döneminde otonom teknolojiler, yapay zeka ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, akıllı ağlar ve eğitim teknolojileri şeklinde sıralanan beş ana kategoriye odaklanacak.

Bu alanlarda çalışmalar yapan ve programa kabul edilen girişimlere sunulan temel destek; eğitim, ofis alanı, teknik ve iş danışmanlığı, rehberlik ve odak teknoloji kümeleri olacak. “Diğer desteklerden farklı olarak odak teknoloji kümelerinin girişimler için çok kıymetli olacağını düşünüyoruz,” ifadesinin yer aldığı açıklamada, teknoloji kümeleri şöyle izah ediliyor:

“Belirlenen teknoloji odak alanıyla ilgili kurumsal firmaları bir araya getirerek girişimlerle etkileşim kurmalarını sağlayacağız. Böylece girişimlerin ürün ya da servislerini geliştirirken sektör bilgisinden faydalanmasını, pilot uygulamalar ile de iş fikirlerini doğrulamalarını hızlandıracağız.”

Üsküdar Bilim Merkezi içinde, toplam 1800 m2 kullanım alanına sahip olan T3 Girişim Merkezi’ne başvuru yapmak isteyen startup’lar, t3gm.org adresinden 15 Ekim 2017 tarihine kadar katılım gösterebiliyor.