Analiz: Türkiye’de 2018-2020 büyüme hedefleri ve girişimcilik

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı’yla resmileşen Orta Vadeli Program, girişimcilik odağında ilham veren birçok hedefi gözler önüne seriyor.

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018-2020 yılları için üç yıllık bir perspektif sunan ve her yıl için yüzde 5,5 büyüme hedefini odak alan Orta Vadeli Program’ı yayınladı.

Bakanlar Kurulu Kararı’yla resmileşen program, girişimciliğe verilen önem ve bu yönde atılacağı kaydedilen adımlarıyla dikkat çekti.

Girişimciler açısından önem taşıyan vizyonuyla Orta Vadeli Program’ın ön plandaki ilgili maddelerini mercek altına alıyoruz.

Orta Vadeli Program’da Teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca;

 • Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik desteklerin sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirileceği,
 • ‘e-İhracat Stratejisi’ uygulamaya geçirileceği, Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-İhracat yoluyla yer almasının sağlanacağı,
 • İnovasyona dayalı bir ekosistemin oluşturulmasıyla teknoloji ağırlıklı ürünlerle ihracatın artırılmasının amaçlanacağı
 • Özel Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının 1.000’e çıkarılacağı
 • Ar-Ge ve yenilik sisteminin karar ve destek süreçlerinin etkinleştirileceği, TÜBİTAK ve enstitülerinin yeniden yapılandırılacağı bildiriliyor.

Diğer yandan birçok sektörü dönüştürme kapasitesi olan biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ileri malzeme teknolojisi alanlarında araştırma altyapılarının oluşturulması, Ar-Ge destek ve ticarileşme programlarına destek verilmesinin sağlanacağı şeklindeki hedefin yanı sıra;

 • Enerji, sağlık, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri öncelikli olmak üzere prototip geliştirme süreçlerinin, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarının destekleneceği,
 • Bilişim Vadisi Projesi 1. etabının hayata geçirileceği,
 • Yenilikçi iş fikrine sahip genç girişimcilerin, iş kurma ve mevcut işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak üzere kurulan ‘Genç Girişimci Merkezleri’ nin yaygınlaştırılacağı,
 • e-Ticaret gibi gelişen teknoloji alanlarında yerel bilgi platformlarının oluşturulması destekleneceği,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerin teşvik edileceği, sektörün yurt dışına açılımının destekleneceği,
 • Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurt dışına açılım ve kümelenme destek ve yatırımlarında; bulut bilişim, büyük veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve güvenlik alanlarına öncelik verileceği ifade ediliyor.
 • Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkânları ve teknolojik girişimcilik destek modellerinin geliştirileceğinin altı çiziliyor.

Girişimcilik destekleniyor

Girişimcilik’ Türkiye’de hem kamu hem de özel şirketler açısından ivedilikle ele alınan, değer gören bir kavram olma niteliğini tüm hızıyla sürdürüyor. 2018-2020 yıllarını esas alan Orta Vadeli Program, Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi noktasındaki çok sayıda adıma işaret ediyor.

“Teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımlarının ‘öncelikli’ alanlar arasında belirlenmesi” büyük önem taşıyor. Zira bunun zincirleme bir reaksiyon halinde, başta kurum içi girişimcilik olmak üzere çokyönlü etkilerinin olacağı aşikar.

Öte yandan e-ihracat yoluyla dış pazarlarda yer alınmasının sağlanacağını ifade eden hedef, yurt içi piyasalarda işlerliğini devam ettiren çok sayıda girişimci için yeni gelir odaklarının oluşabileceğine işaret ediyor.

Bir diğer önemli konu olarak, teknoloji odaklı ürün geliştiren çok sayıda girişimci var, bu ürünlerin ihracatının artırılmasına yönelik desteklerin olabileceği anlaşılıyor.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı artıyor

Özel Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artırılacak olması, bir diğer öne çıkan konu. Türkiye’de belli şehirlerin dışına çıkarak bu tür merkezlerin kapsamının artırılması noktasında birçok projenin devam ettiği biliniyor; mevcut durumun daha yoğun şekilde süreceği belirtiliyor.

Biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geleceğin daha fazla parlayacak yıldızları olacağını öngörmek hiç de zor değil. Orta Vadeli Program’da bunun altı çizilen konulardan biri olduğunu anlıyoruz.

“…prototip geliştirme süreçlerinin, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarının destekleneceği” yönündeki bir diğer program hedefinin detayları henüz net olmamakla birlikte geleceğe dair yeni stratejik destek yapılarının açığa çıkacağını öngörmemiz oldukça doğal. Bu yöndeki gelişmeler merakla bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alacağı kaydedilen Bilişim Vadisi merakla bekleniyor…

Bilişim Vadisi geliyor

İstanbul’da 3 milyon m² toplam alan üzerine kurulması planlanan Bilişim Vadisi, bilim insanları ve girişimciler için yeni buluşma noktalarından biri olacak. 5 bine yakın Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapması planlanan dev yapı, Türkiye’de gelecek hedefleri doğrultusunda vizyon projeleri arasında yer alıyor.

Genç Girişimci Merkezleri yaygınlaştırılacak

Genç Girişimci Merkezleri’nin yaygınlaştırılacağı bildiriliyor. Oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu belirtmeliyiz. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kitle fonlaması gibi finansman konu başlıklarının geliştirilmesi ve yerel bilgi platformlarının desteklenmesi olmak üzere ‘girişimci dostu’ diğer birçok program odağıyla Orta Vadeli Program’ın ekosistemin gelişmesi noktasında ilham verdiğini, dünyada örnek gösterilebilir bir strateji sunduğunu görüyoruz.