Startup Rehberi -2: Dijital Dönüşüm

Startup Rehberi yazı dizisinin ikinci bölümünün konuğu Dijital Dönüşüm İşte herkes için kolay anlaşılır bir Dijital Dönüşüm rehberi…

Dönüşüm kelime anlamı olarak basit ve hızlı anlaşılabilir çağrışımlar meydana getiriyor olmalı. Örneğin suyun 0’ın altındaki sıcaklık etkisiyle buza ‘dönüşmesi’ burada akla ilk gelenler arasında muhtemelen. Kilit nokta ise suyun, belli bir nedenle (0’ın altındaki sıcaklık) buza dönüşüyor olması, yani sürecin kendiliğinden gerçekleşmemesi. Dijital dönüşüm, bazı koşulların beraberinde getirdiği, kendiliğinde ortaya çıkmamış bir kavram.

Sadece eğilim veya trendlerin belirlediği bir çizgide değil, bir neden sonucunda ortaya çıktığının altını çizmemiz gerekiyor. Girişimciler için dijital dönüşüm, dijital çağın gerekliliklerine entegrasyon için, iş modelleri, yönetim biçimi gibi unsurların ‘yeni dünya araçları ile’ yapılması şeklinde özetlenebilir.

Sayısal dönüşüm, süreçlerden iş modellerine, gelir akışından çalışma şekillerine kadar her şeyi yeniden yapılandırdı. Bu eksende girişimler için olmazsa olmaz gerekliliklerden biri, dijital dönüşüme dair araçlara, kavramlara geçiş yapılması. Ayrıca sadece geçişin sağlanması değil, belli bir strateji ve kararlılıkla biçimlenerek sürdürülmesi gerekiyor.

Girişimciler için dijital çağa entegrasyon olmazsa olmaz gerekliliklerden biridir.

Dijital dönüşüm, günümüzde oldukça hızlı bir ivmeyle gerçekleşiyor. Geleceğin şekillendirilmesinde teknolojinin dönüştürücü yönünün etkileri açık bir şekilde hissediliyor. Peki günümüzde dijital dönüşüme dair eğilimler ve başarıya ulaşmak için dijital dönüşümün kilit unsurları neler? Kısaca göz atalım…

Uyumluluk

Uyumluluk, girişimciler için hayati önem taşır. En temel tanımıyla yeni teknolojilere entegre olmayı gerekli kılar. Eğer e-mail göndermek yerine mektup gönderecekseniz hiç şansınız kalmayacaktır. Bu açıdan trendlere ya da kullanıcı alışkanlıklarına uygun çözümlerin geliştirilmesi, değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi gibi konu başlıklarını içerir.

Kullanıcı deneyimini önceliklendirmek

Kullanıcı deneyiminin ne ölçüde başarılı olduğu, girişimin başarısı için kilit unsurdur. Günümüzde pratik ve anlaşılır olmak gibi temel öğelerle çevrelenmiş yazılımların, daha karmaşık olanlara karşı başarısı bu noktada örnek gösterilebilir. Bir girişimin kendisini tanıttığı web sitesinin mobil uyumlu olması, kullanıcıların yarısından fazlasının akıllı telefonları ile internette sörf yaptığı düşünüldüğünde tam anlamıyla bir elzemdir. Kullanıcı deneyimini kötü yönde etkileyen unsurların evrilmesi, revize edilmesi, günümüz dijital çağının gereklilikleri arasındadır.

Yenilikçi olmak

Rekabeti belirleyen en önemli unsurlardan biri de artık yenilikçi olmak. Kendini sürekli geliştiren, yeniliklere ayak uyduran girişimlerin diğerlerine göre avantajlı konum elde edecekleri açık. Proaktif şekilde yenilikçi olmak, rekabete dair mevcut konumu korumanın, öne geçmenin iyi yollarından biri. Analiz ve karar aşamaları ekseninde sıklıkla kendini süzgeçten geçiren, gereklilikleri yerine getirip fazlalıklardan kurtulan girişimler için başarıya ulaşma olasılığı çok daha yüksek seviyede.

Online’a ‘saygı’

Evet, artık büyük ofislere, geniş ve sabit çalışanlara gereksinimin yerini alan farklı bir metot var; bunun adı online çalışanlarla sağlanan verimlilik. Gelişen internet hızları, teknoloji ve çalışma alanlarının çok daha şeffaf bir hal alması sonusunda artık girişimler için sabit çalışanlar yerine online katılımcılarla sağlanan iş gücü büyük önem taşıyor. Bu yeni nesil çalışma metadolojisi ile dünyanın her yerindeki en üst düzey yeteneklerle çalışmak mümkün hale gelirken bütçe dengeleri açısından da pozitif stratejiler belirlenebiliyor.

VR/AR bakış açısı

Dijital dönüşümde yeni teknolojilere ayak uydurulması önemli. Mağazaları ele alalım, örneğin geçtiğimiz aylarda Chanel, yeni nesil satış noktalarında artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılacağını, aynalarda giysilerin sanal olarak giyilip çıkarılabileceğine dair bilgiler paylaştı.

Bu noktada sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine odaklı girişimlere geçen yıla kıyasla bu sene yüzde 100 daha fazla fon aktarılmasının beklendiğini de belirtmek yerinde olacak.

En nihayetinde ise potansiyeli son derece yüksek olan bu teknolojileri, projelerine entegre eden girişimlerin potansiyel etkilerinin daha yüksek olabileceğini öngörmek gerek. Bu trendlere şimdiden adım atılması, yerinde bir dijital dönüşüm strateji olabilir.

Okuma Tavsiyeyi: Startup Rehberi -1: Big Data

Uygulama Programı Arabirimleri (API)

Yazılımlar, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de girişim ekosisteminin odak konularından. Yazılım geliştiricilerin yakından bildiği API’ler, dijital dönüşümü daha hızlı şekilde kucaklamak isteyen startup’lar açısından, sağladıkları esneklikle altın değerinde.

Büyük Veri ve Analitik 

Big Data veya Büyük Veri, maksimum etki, gelecek öngörüleri, stratejik kararlar ve aslında tüm girişim ekseni için büyük değer taşıyor. Alınan kararların analitikle desteklenmesini sağlayan Big Data, günümüz teknoloji girişimlerinin vazgeçilmezlerinden. En temel şekliyle ‘ön tanımlı olarak’ kullanım sahalarına sahip olan bu teknolojik kavramın çok boyutlu yönlerinin, rekabette ön sırada konumlanmada pozitif etkileri olacağını öngörmek hayal değil.

IoT (Nesnelerin İnterneti)

Dijital dönüşümde IoT’nin önemi oldukça farklı bir diğer konu başlığı olarak ele alınabilir. En temel şekliyle akla gelebilecek her şeyi sensörlerle entegre ederek ‘kontrolünü’ sağlamanın, günümüz girişimlerinde çalışma şeklini önemli ölçüde seyrelteceğine şüphe yok. Sensörlerle iş modelleri hızlanırken hizmetlerin de önü çok daha inovatif metotlarla açılıyor.

Yapay zeka, akıllı makineler

Yapay zeka, günümüzün bir diğer ivme alanı. Gelişen teknolojinin hatrı sayılır çıkış noktalarından biri aynı zamanda. Anlamının pek de kolay olmadığı kadar kapsamlı bir konu olduğuna da şüphe yok. En nihayetinde ise yapay zeka, geleceğin çalışma şeklini, yaşantılarını değiştirme potansiyeli sunan bir kavram.

Akıllı aygıtlar, kendi kendine gidebilen otomobiller gibi sayısız örnekle yakın vadede daha sık duyacağımız kavramın girişimler açısından önemi büyük. İş modellerinde sağlayacakları artıların yanı sıra bir tür hareket alanı da sağladıklarına şüphe yok.

Öte yandan akıllı makinelerle dönüşen süreçlere entegrasyonun daha hızlı büyümeye pozitif katkılarda bulunacağını öngörmek de zor değil.