Startup Rehberi -1: Big Data

Startup Rehberi yazı dizisinin ilk bölümünün konuğu Big Data. İşte herkes için kolay anlaşılır bir Big Data rehberi…

Büyük Veri veya İngilizcesi Big Data, birbirlerinin yerine kullanımlarında herhangi bir sorun görünmeyen bu kavram, günümüz dijital dünyasında yer alan çoğu girişimci açısından büyük önem taşıyor. Çünkü çeşitli yönleriyle kullanım alanları gün geçtikçe artıyor, temelde verimliliğin geliştirilmesi gibi pozitif etkiler sunması da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Peki en basit anlamıyla Big Data nedir? Gelin, sıklıkla duyduğunuz, ancak muhtemelen tam olarak emin olmadığınız bu kavramla ilgili olarak mümkün olduğunca kısa açıklamalar getirmeye çalışalım,

Öncelikle tek cümlelik veya tek paragraflık bir konu olmadığının altını çizmemiz gerekiyor.

Dört başlıkta ele alınması yerinde olabilir; bunlar hacim, hız, çeşitlilik ve karmaşa.

Hacim, verinin toplam büyüklüğü şeklinde özetlenebilir. Hız, zamanla üretilen veri miktarı. Çeşitlilik ise görsel, işitsel, sözel olarak ifadesi ile ulaşılan verilerdir. Son olarak karmaşa, verinin çokyönlülüğünün, yani Twitter’daki zaman akışından YouTube’da her saniye artan video sayısına kadar uçsuz bucaksız verilerin meydana getirdiği durumdur.

En basit çıkarımıyla Big Data, süreçtir. Verinin üretim süreci sonrasında anlam kazandırılması için işlenmesi ve değere dönüştürülmesidir. Şimdi sırada Big Data neden kullanılır sorusu var…

Günümüzde verinin yoğunluğu, daha önce hiç olmadığı kadar artmış durumda..

Her geçen gün daha fazla girişim tarafından kullanıldığını yeniden belirtelim. Nedenleri ise;

 • Maliyet tasarrufu
 • Zaman tasarrufu
 • Yeni teklifler geliştirmek
 • İş kararlarını desteklemek

Katkılarından bazıları şunlardır;

Doğru analiz metotları ile yorumlandığı taktirde Big Data, girişimlerin stratejik kararları, risk yönetimi ve inovasyon çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

İşletme: Müşterinin kişiselleştirilmesi, satışların artma veya azalma nedenlerinin belirlenmesi, iş süreçlerinin daha iyi hale getirilmesine etki eder. Sürdürülebilirlik, hizmet kalitesi gibi konularda etkiyi artırır.

Teknoloji: Süreçleri hızlandırır. Hızlı aksiyon alınması, risklerin azaltılması, otomatikleşme ve karar alma aşamalarına pozitif etkileri vardır.

Sağlık: Hastalıkların tespitinde, takibinde etkin rol oynar.

Kamu sektörü: Şeffaflık sağlar.

Perakende sektörü: Müşteri analizleri, ürün yerleştirme, fiyat ve tasarım geliştirme kararlarına etki eder.

Konum Verileri: İş yapılan noktaları daha iyi anlamlandırma, reklamcılık, vb konularda nokta atışları sağlanması gibi unsurlar sunar.

Big Data, girişimler açısından “büyük resmi anlamlandırmanın” olmazsa olmaz yollarından biri…

Potansiyeli nedir?

Dünyadaki tüm verilerin yüzde 90’ı son 3-4 yılda oluşturuldu. Girişimciler için Büyük Veri, günümüzde fırsatlarla dolu. Çünkü kullanıcı veya müşteri tarafındaki eğilimlerden tutun da genel trendlere kadar çokyönlü bir analiz sahası sunuyor. Bununla birlikte veri o kadar büyük ki (hayal dahi edilemeyecek kadar büyük) genel olarak hedeflenen noktalara kolay değil. Bu açıdan Big Data’nın verimli kullanımına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim anlayışı önem taşıyor.

 • Biliyor muydunuz?
  Günün her dakikasında 600’ün üzerinde yeni web sitesi kuruluyor.

Bilinmesi gereken bazı Big Data araç ve teknolojileri

HADOOP
Veri işleme amaçlı uygulamaların çalıştığı yazılım platformu.

NoSQL veritabanları
Big Data ve gerçek zamanlı web uygulamalarında kullanım alanı genişleyen veri tabanı sistemleridir.

Stream işleme sistemleri
Devamlılık halindeki verinin analizini sağlayan sistemlerdir.

Flurry
Bir mobil uygulama analiz aracıdır.

Continuuity
Yazılımcıların kullanabileceği bir PaaS (Platform as a Service).

Kontagent
Sosyal medya ve mobil internet alanında özel araçlar sunuyor.

StatsMix
Veri analiz aracı.

Ayrıca Bitdeli, Google Prediction API, Keen IO, Mortar Data, Placed Analytics ve Spring for Apache Hadoop da bu konuda öne çıkan araç ve teknolojiler arasında yer alıyor.

Takip edilmesi tavsiye edilen bazı Big Data uzmanları

 • Kirk Borne
 • Ronald van Loon
 • Bill Schmarzo
 • Tamara McCleary
 • Dez Blanchfield
 • Mike Quindazzi
 • Duane Baker
 • Mark van Rijmenam
 • Tamara Dull
 • Russell Walker
 • Bill McCabe
 • Jim Harris