Öğrencilerin yarısından fazlası girişimci olmayı hedefliyor

Adgager ile İTÜ ARI Teknokent tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkiye’deki gençlerin büyük kısmı girişimcilik için hazır bulundu.

Adgager’ın İTÜ ARI Teknokent aracılığıyla yapmış olduğu araştırmada öğrencilerin girişimciliğe bakış açısını belli oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre; lisans öğrencilerin yüzde 65’i mezun olmasının ardından veya hali hazırda girişimci olmak isterken, yüzde 23’ü ise bu konuda kararsızlığını sürdürdüğünü, yüzde 11’i ise böyle bir hedefinin bulunmadığını vurguladı. Girişimci olmalarının nedeni olarak, öğrencilerin yüzde 33’ü yaratıcı bir fikirlerinin olduğunu vurgularken, yüzde 23’ü ise hayallerini gerçekleştirmek için girişimci olmayı hedeflediğini kaydetti.

Araştırmaya katılan öğrenciler ‘Neden girişimci olmak istiyorsunuz’ sorusuna birbirinden ilginç cevaplar verdi. Öğrencilerin yüzde 57’si girişimciliği kendi işinin sahibi olmak için istediğini belirtirken, yüzde 18’lik kısım ‘Bu benim hayalim’ dedi. Yüzde 16’sı girişimciliği bir risk olarak değerlendirirken, geri kalan yüzdeleri ise kurumsaldan kaçış ve işsizliğe alternatif cevapları takip etti.

Araştırma sonuçlarına göre; mezun olduktan sonra girişim sektöründe ilerlemek istemeyen öğrencilerin neredeyse yarısı alternatif olarak özel sektörde bir kariyer hayal ettiklerini belirtti. Girişimci olmak istemeyen öğrencilere girişimcilik dışında nasıl bir kariyer hedeflediği sorulduğunda yüzde 49’u özel sektörü seçerken, yüzde 25’i kamu sektöründe ilerlemek istediğini, yüzde 20’si ise girişim hedefine ulaşamazsa yurt dışında farklı bir kariyer hedefinde olacağını kaydetti.

Adgager’in araştırmasına göre; hayallerini girişimcilik ile temellendiren öğrencilerin yüzde 75’i girişimciliğin öğrenilebilir olduğunu belirtti. Girişimciliğin öğrenilebilir olduğuna inanan öğrencilerin yüzde 51’i lise düzeyindeki öğrencilerin girişimcilik ile ilgili eğitim alması gerektiğini, yüzde 26’sı eğitimin ilkokul, yüzde 16’sı ise lisans döneminde verilmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırma sonuçlarına göre; girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla oluşturulan destek programlarından en çok bilineni yüzde 73’lük oranla KOSGEB oldu. KOSGEB’i yüzde 20’lik oranla TÜBİTAK takip etti.

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en çok girişimde bulunmak istedikleri sektör teknoloji olurken, teknoloji sektörüne yönelik bir girişimde bulunmayı hedefleyenlerin yüzde 30’u ‘Bulut Tabanlı’ veya ‘AI/Machine Learning’ alanında bir girişimde bulunmayı planladığını belirtti.

Araştırmaya katılan ve girişimci olmayı hedeflediğini söyleyen öğrencilerden yüzde 48’i girişim fikrini 1 yıldan daha fazla sürede hayata geçirebileceğini belirtirken, öğrenciler iyi bir ürün veya hizmet ortaya çıkarmak için ise günde 4 saatten daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.