Kapadokya bölgesinin yeni girişimler için cazibesi artıyor

Girişim Hareketi Nevşehir ve Sera Kapadokya Kuluçka Merkezi Nevşehir’de girişimcilik alanında farkındalık oluşturmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Türkiye’nin Girişimcilik Hareketi sloganı ile çalışmalarını sürdüren Girişim Hareketi Nevşehir’de girişimcilik programını Sera Kapadokya Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde başladı. “Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi” semineri ile başlayan paylaşımların ilkine Girişim Hareketi Genel Koordinatörü İsmail Haznedar iştirak etti. Program Koordinatörü İsmail Haznedar şubeleşme çalışmalarını “Başarı ile tasarladığımız bizden çıkmış ve bize uygun tasarlanmış modelimiz ile Anadolu’ya girişimcilere, projelere ve yatırımcılara ulaşacağımız bir döneme başladık. Programın Nevşehir’de başlamış olmasından dolayı heyecanlıyız.” olarak ifade etti.

Nevşehir’deki çalışmaların liderliğini üstlenen Mustafa Melih Tarlacı görevi ile ilgili, “Girişim Hareketi Nevşehir’in somut adımlar atarak kısa sürede etkinliklere başlamasından dolayı mutluluk duyuyorum. Geliştirdiğimiz iş birlikleri ile çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. Bu yönü ile Sera Kapadokya Kuluçka Merkezi ile protokol imzalayarak bir adım atmamız başlı başına bir girişim. Diğer girişimlerin de kurulmasına vesile olacağına inanıyoruz. Girişim ekosistemine katkı sağlayan bu ve benzeri çalışmaları, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından da çok gerekli görüyorum. Bu ziyaret ile Kapadokya Kuluçka Merkezi ile de protokol imzalayarak iş birliğimizi başlattık.” açıklamasını yaptı.

Sera Kapadokya Kuluçka Merkezi, girişimci adaylarına ihtiyaç duydukları her aşamada destek vererek ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler sunmak ve girişimcilere hem ulusal pazardaki hem de uluslararası pazardaki başarılarında pay sahibi olmayı hedefliyor. Merkezin Koordinatörü Dr.Öğr.Ü.Mustafa Ünsalan, “Vizyonumuz sadece Kapadokya Bölgesindeki değil Türkiye’deki tüm girişimci adaylarına destek olmak, Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesini girişimci fabrikası haline dönüştürmek, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinde ve geliştirilmesinde katkıda bulunarak Türkiye Ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak. Bu iş birliğimiz de bu hedefe doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz” olarak merkezin gelecek hedeflerini özetliyor.